Vaellus

Vaellusalue
Karhunhammas on luonteeltaan erämaavaellus. Vaellus on toteutettava vähintään 100 km:n päästä kotiseudulta, ensisijaisesti kotimaassa ja mielellään alueella, joka ei entuudestaan ole tuttu. Jos vaellus kuitenkin halutaan suorittaa ulkomailla, edellytyksenä pidetään runsasta vaelluskokemusta kotimaassa.

Vaellusreitti
Vaellusreitin suunnittelussa on otettava huomioon harrastetutkimuksen asettamat vaatimukset. Suunnitteluvaiheessa tulee ottaa mahdolliset säätilanvaihtelut huomioon vaihtoehtoisten päivämatkojen / reittien muodossa. Poikkeamat alkuperäisestä suunnitelmasta tulee merkitä vaelluspäiväkirjaan asianmukaisine perusteluineen.

Vaellustapa
Vaelluksella on liikuttava omin voimin jalan, hiihtäen meloen tai soutaen. Purjehtijoille on oma kaukopurjehdusmerkki "Kultainen ruori" ja melojille "Majavanhäntä". Kultaisen ruorin suoritusohjeet voit tilata SP:stä. Vaelluksen tulee olla ns. etenevä vaellus eli vaelluspäivinä edetään sopivaksi katsottu päivämatka vaeltajien tason mukaan (esim. 10-20 km) ja kaikkia varusteita kuljetetaan mukana koko vaelluksen ajan. Omissa majoitteissa (laavu, loue, teltta, lumiluola tms.) tai taivasalla on yövyttävä ainakin kahdesti.

Kuva: Antti Sirainen, KKP, 2014

Vaelluksen kesto
Vaelluksen tulee kestää maastossa vähintään viisi täyttä (5) vuorokautta (=120 tuntia). Tutkimukseen käytettäviä lepopäiviä, eli sellaisia päiviä, jolloin ei leiriä siirretä, sallitaan korkeintaan 20 % vaelluspäivistä.

Vaellukselle osallistujat ja vaellusryhmän koko
Suorittajan mukana vaellukselle osallistuville ei ole mitään ikä- tai muita rajoitteita. Vaellusryhmän koko saa vaihdella yhdestä kuuteen henkilöön Karhunhampaan suorittaja mukaan lukien. Harrastetutkimuksen aihe saattaa vaikuttaa ryhmän koostumukseen. Karhunhammas suorituksena on aina yksilösuoritus.

Varusteet ja muona
Vaelluksella on tultava toimeen pääasiassa mukana kuljetetuilla varusteilla. Muonatäydennystä voi hankkia kalastamalla ja keräämällä marjoja, sieniä ym.

Vaelluspäiväkirja
Vaelluksen suorittaja pitää päiväkirjaa. Päiväkirjan pidolla on kolme tarkoitusta: (1) Karhunhampaan suorittaja pyrkii kehittämään omaa arviointikykyään tekemällä muistiinpanoja vaelluksen toteutumisesta; asioista, joista voi ottaa oppia myöhempien vaelluksien suunnittelussa esim. kelien vaikutuksesta kuljettuun matkaan sekä osallistujien fyysiseen ja psyykkiseen kuntoon. (2) Luonnon havainnointi (3) Vaellus- ja partiohuumorin tallettaminen.