Raportointi

Valmis karhunhammassuoritus on raportoitava kolmen (3) kuukauden kuluessa vaelluksen päättymisestä SP:n Karhunhammasraadille suorituksen arviointia varten. Raportti palautetaan postitse raadin puheenjohtajalle siististi yksiin kansiin nidottuna. Nidotun version lisäksi raati toivoo mahdollisuuksien mukaan raportista myös yhtenä pdf-tiedostona olevan sähköisen version. Sähköisen version raportista voi lähettää karhunhammasraadin puheenjohtajalle, jonka sähköpostiosoite on "karhunhammasraati"-sivulla. Nidotun version lähettämistä varten pyydä postiosoite raadin puheenjohtajalta. Karhunhammasraati kokoontuu noin kaksi kertaa vuodessa, kerran syksyllä ja kerran keväällä.

Raportin on oltava ulkoasultaan Karhunhampaan arvoinen ja tukevasti yksiin kansiin koottu. Kokoamisessa suositellaan käytettäväksi "partiomaista mielikuvitusta". Tekstin tulee olla viimeisteltyä ja helppolukuista (siisti käsiala riittää - ei tarvitse olla koneella kirjoitettu). Kartat, piirrokset, lehtileikkeet ja valokuvat elävöittävät raporttia.

Vuonna 2017 fyysisen kansiin nidotun raportin voi korvata tekemällä raportti-pdf:n lisäksi kohdasta 4. 10-20 minuutin elokuvan. 

Loppuraportista vaaditaan:
1. Suorittajan henkilötiedot, syntymäaika, ammatti, partiotausta (lpk/piiri), kaukoretkeilykokemus
2. Tutkimuksen aihe, vaelluksen kohde, ajankohta ja tapa
3. Hyväksytty tutkimussuunnitelma
4. Harrastetutkimus 
- A. Aineisto
- B. Menetelmät
- C. Tulokset
- D. Johtopäätökset; vastaukset alkuperäisiin ongelmiin 
- E. Yhteenveto; tutkimuksen ja tulosten luotettavuuden arviointi 
5. Hyväksytty vaellussuunnitelma
6. Vaelluspäiväkirja eli kronikka, jonka voi tarvittaessa kirjoittaa puhtaaksi 
7. Tarkka karttaluonnos toteutuneesta vaellusreitistä 
8. Tiivis reittiselostus, arviot maaston kulkukelpoisuudesta, kuljetuista päivämatkoista ja nähtävyyksistä
9. Varustearvio: varusteiden tarpeellisuus, niiden hyvät ja huonot puolet, puutteet ja parannusehdotukset omia tulevia vaelluksia ajatellen
10. Muona-arvio: aterioittain maku, valmistamisen helppous, paino ja ravitsevuus sekä määrittäin, mitä oli sopivasti, mitä liikaa ja mitä liian vähän sekä muita huomioon otettavia seikkoja
11. Toteutuneet kustannukset ja niihin liittyvä pohdinta 

Esimerkki riittävästä yhden varusteen arvioinnista: Makuupussi Tena Prof 100, paino 3.0 kg, liian kuuma kesällä, käytin vain peittona ja silti hikoilin. Tarvitsen myös kesä/ syyspussin

Esimerkki muona-arviosta: Blå Band Tomaattilihamakaronipata 170 g, nopea ja helppo valmistaa, kevyt, makuun kyllästyy helposti.

Tekemällä oppii, mutta kaikki yrittäneet eivät ole ensimmäisellä kerralla yltäneet suoritukseen. Valmis raportti lähetetään ensisijaisesti Karhunhammasraadin puheenjohtajalle, jonka yhteystiedot löytyvät sivustolta. Raportti on mahdollista toimittaa myös Suomen Partiolaisten kautta raadille. Kaikki raatilaiset lukevat raportit ja niistä tehdään raadin kokouksessa arvio ja palaute jokaiselle suorituksen tekijälle. Palaute lähetetään suorittajalle ja hyväksytty suoritus lähtee todistuksen ja Karhunhampaan kanssa partiopiiriin. Piiri miettii jonkin sopivan paikan merkin jakamiseksi. Kaikki suoritusraportit palautetaan tekijöilleen riippumatta siitä, saiko sillä suorituksen vai ei.

Hylkäämisen syitä on monenlaisia, mm.:
- kaksi suorittajaa lähetti yhteisen raportin, vaikka Karhunhammas on yksilösuoritus 
- tutkimuksen ennakkovalmistelut puuttuivat kokonaan 
- raportti palautettiin huomattavasti myöhässä ilman ennakkoon sopimista
- kaikkea vaadittua ei oltu raportoitu
- itikkamyrkkytutkimusvaelluksella ei ollut itikoita
- talvivaellus keskeytyi lumimyrskyn vuoksi
- tutkimus oli vain kasa havaintoja ilman minkäänlaisia ennakkovalmisteluja, kysymyksenasettelua, johtopäätöksiä tai pohdintoja 
- vaelluksen kesto oli liian lyhyt - varustearviointi puuttui kokonaan
- vaellusreitti katsottiin tutkimusaiheeseen ja karhunhampaan luonteeseen nähden liian helpoksi (tapahtui kävellen teitä pitkin, vaelluseväitä täydennettiin lähikaupoista).

Osa hylkäämisistä johtui luonnonvoimista, osa ei ollut paneutunut tehtävään riittävästi. Tavallisesti lähetettyä raporttia ei enää ole mahdollisuus täydentää. Tästä ei kannata kuitenkaan masentua. Takana on silloin jälleen yksi vaellus, joka kenties muuten olisi jäänyt tekemättä. Karhunhampaanhan voi suorittaa myöhemminkin, sillä yläikärajaa ei ole.

 

Kuva Ville Teittinen, 2016