Majavanhäntä

Kaukoretkiperheen uusin jäsen on kaukomelontamerkki Majavanhäntä. Kaukomelonta tehdään joko inkkarikanootilla, kajakilla tai soutuveneellä ja retken täytyy kestää vähintään kuusi vuorokautta. Pituutta melonta- tai soutukeikalle pitää kertyä noin 100 kilometriä. Muiden kaukoretkimerkkien tapaan kaukomelonta on yksilösuoritus. Retkiryhmässä saa olla enintään kuusi ihmistä, veneiden tai kanoottien suositeltu määrä on 2 - 3. Kaikki retkiryhmän merkkiä suorittavat jäsenet tekevät oman tutkimustyön.

Kaukomelontaan sisältyvästä tutkimustyöstä on annettu samanlaiset ohjeet kuin Karhunhammas- ja kaukopurjehdustutkimuksista. Suorittaja valitsee harrastustutkimuksen aiheen itse. Aihe rajataan huolella, tutkimuksessa etsitään vastauksia ennalta asetettuihin kysymyksiin ja esitetään tutkimusongelmaan liittyviä havaintoja sekä näiden perusteella tehdyt johtopäätökset. Varuste- ja muona-arviot kuuluvat suoritukseen, eivätkä siis kelpaa tutkimusaiheiksi. Kaukoretkiraportteja halutaan käyttää apuna retkivarusteiden ja -muonien kehittämisessä.

Kaukomelonnasta on esitettävä ennakkosuunnitelma SP:n karhunhammasraadille. Ennakkosuunnitelmassa tulee olla kiinnitetty erityistä huomiota turvallisuusasioihin. Raati ei hyväksy suoritusta, jonka ennakkosuunnitelmaa ei ole ennen retkeä hyväksytetty ryhmällä.

Loppuraportti esitellään karhunhammasraadille kolmen kuukauden kuluessa retken päättymisestä sidottuna tai muulla tavoin koottuna - kokoamisessa suositellaan käytettäväksi "partiomaista mielikuvitusta". Raati antaa lausuntonsa tutkimuksesta kolmen kuukauden kuluessa siitä. Kun tutkimus on ryhmälle toimitettu. Arvostelussa otetaan huomioon ennakkosuunnitelma, retken vaatimukset ja loppuraportti, jonka pakolliset osa-alueet on mainittu alla.

Hyväksytysti retkensä tehnyt palkitaan nahkaisella, noin neljän sentin pituisella majavanhäntämerkillä, joka laitetaan roikkumaan partiopaidan oikean rintataskun napista tai kiinnitetään taskuun Kultaisen ruorin/Karhunhampaan alle.

Kuva: Antti Sirainen, KKP, 2013