Ennakkosuunnittelu

Ennakkosuunnitelma on pakollinen ja se on lähetettävä SP:n Karhunhammasraadille vähintään puolitoista (1,5) kuukautta ennen vaellusta. Ennakkosuunnitelma lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla raadin puheenjohtajalle, jonka yhteystiedot löytyvät sivulta "Karhunhammasraati". Ennakkosuunnitelma koostuu tutkimussuunnitelmasta ja vaellussuunnitelmasta. 

Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että ennen karhunhammasvaellusta pitäisi suorittajalla olla kokemusta ainakin kolmelta aikaisemmalta vaellukselta. 

Karhunhammasraati arvioi ja hyväksyy ennakkosuunnitelman. Tarvittaessa suunnielmaa pyydetään täydentämään tai muokkaamaan.

Tutkimussuunnitelma
Tutkimussuunnitelma laaditaan karhunhampaan aihetta käsiteltäessä. Näin osoitetaan, että aiheeseen ja sen taustoihin on paneuduttu sekä tutkimusongelma on jäsennelty hyvissä ajoin ennen itse vaellusta ja aineiston keruuta.
Tutkimussuunnitelmasta on käytävä ilmi seuraavat asiat:
- tutkimuksen aihe
- tutkimuksen lähtökohta (henkilökohtaiset motiivit, tutkimuksen tarpeellisuus)
- tutkimuksen tausta (esim. selvitys aiheesta aikaisemmin tehdyistä tutkimuksista, muistakin kuin Karhunhampaista)
- tutkimusongelman jäsentely (kysymyksen asettelu) eli niiden asioiden muotoilu, joihin vaelluksella haetaan vastausta
- menetelmien kuvaus (keinot, joilla tutkimusongelmat aiotaan ratkoa) ja tarvittava välineistö
- tutkimuksen asettamat vaatimukset vaellukselle (mm. ajankohta, kesto, maasto)
- aikataulu karhunhampaan suorittamiselle

Vaellussuunnitelma
Vaellussuunnitelmasta on selvittävä:
- suorittajan henkilötiedot, syntymäaika, ammatti, partiotausta (lpk/piiri), kaukoretkeilykokemus 
- vaellusalue ja suunniteltu vaellusreitti (karttaluonnos reittivaihtoehtoineen ja tarpeellisine varauksineen)
- vaellusryhmä (nimi, ikä, partiotaustat)
- EA-suunnitelma (reitti-ilmoitus, osallistujien EA-taidot ja vaelluskokemus, EA-varustus)
- riskiarvio ja turvallisuussuunnitelma
- varusteluettelo: a. ryhmän yhteiset b. henkilökohtaiset varusteet
- muonitus: a. päivittäiset ateria b. tarvittavat ruoka-aineet ja määrät
- vaelluksen kustannusarvio